Frank Siegmund

Model & Maquettebouw

Ontwerp & Restauratie

Maritiem Muzeeum
Vlissingenhttp://www.muzeeum.nl

Opdracht:  Aan de hand van tekeningen en aquarellen van

fort Rammekens 6 maquettes maken in verschillende tijdsvakken.

Situatie  1740  De kerk toren is verwijderd

1560  De scheepvaart naar Rotterdam liep altijd via Fort Rammekens en dus tussen Walcheren en Zuid-Beveland door, maar ook de vaart naar Antwerpen werd door de kanonnen van Rammekens bewaakt!!

Fase 1.Situatie 1547  hoofd gebouw met kerk + manschappenverblijf

Fase 2 Situatie 1560   Er is een nieuw hoofdgebouw bij gekomen + een hospitaal, rechts van de kerk

Aquarel 1730 vooraanzicht fort.

1750

Situatie 1547

1547  Fort Rammekes is Europa’s oudst bewaarde zeefort.

Vroeg Italiaanse bastionbouw.

     1790

Een van de zes verschillende miniaturen van Fort Rammekens in het Maritiem muzeeum te Vlissingen.  De andere exemplaren zijn te zien in Fort Rammekens zelf.  Info   www.muzeeum.nl

Formaat 50X50 cm