Miniatuurpark

  ObjectenObjecten.html
  LandschapLandschap.html
 ArchitectuurArchitectuur.html
 TankstationsTankstations.html
  MeubelsMeubels.html
BedrijfsprofielBedrijfsprofiel.html
 Referentiesreferenties.html
  ContactContact.html
   MuseaMusea.html

Frank Siegmund

Model & Maquettebouw

Ontwerp & Restauratie

  ModellenModellen.html

TV Toren Smilde     13.50 Mtr

Miniatuurpark         Appelscha

Westlander Ned.Cultuurlandschap

Beek-Ubbergen / Nijmegen

Miniatuurparken

Kermis te Middelburg    Miniatuur Walcheren  schaal 1 : 20

Toren   Workum        1.75 Mtr

Vuurtoren Ameland   2.40 Mtr

Woonhuizen en hotels aan de Loskade te Middelburg

Het Arsenaal met erin..... Gaia.

Miniatuur Walcheren.

De Jugendstil Apotheek te Leeuwarden.  Er komt nog een pagina van.

De kerk en woningen van Marsum, Groningen.   Ver.Ned.Cultuurlandschap.

Beek-Ubbergen / Nijmegen

Provinciehuis te Assen

miniatuurpark Appelscha  Restauratie opdracht.

Stadhuis van Franeker en.... Gaia

Miniatuurpark Appelscha

Limburgse vakwerk boerderij.    miniatuurpark Ver. Ned. Cultuurlandschap

Kerk van Norg  Friesland

Kasteel Westhoven  miniatuur Walcheren

Zeeuwse Boerderij.  Ver. Ned. Cultuurlandschap.

Waterpoort van Sneek

Onder deze lijn geen link naar andere pagina,      Onder deze lijn geen link naar andere pagina,        Onder deze lijn geen link naar andere pagina.